© freelance tekstforfatter Christian Nevado


Sådan bruger dine kolleger Biblioteksmedier


BM har i løbet af juni foretaget en brugerundersøgelse af bibliotekernes indkøbsvaner for musik-cd'er og dvd'er. Undersøgelsen dækker biblioteker over hele landet og skal hjælpe os med at udvikle og forbedre vores service over for dig. I alt 43 biblioteker har svaret helt eller delvis på spørgsmålene. Læs resultaterne herunder.

9 af 10 finder G-fortegnelsen dækkende

Generelt har tilbagemeldingerne været positive. 95% mener, at G-fortegnelsen dækker deres behov for indkøb af musik-cd'er "fuldstændigt" eller "nogenlunde", mens tallet er 84% for musik-dvd'er. Så hvad behovsdækning angår, må resultaterne siges at være tilfredsstillende.

3 af 4 køber mindst hver måned

BM ser naturligvis gerne hyppige bestillinger, ikke mindst fordi pladebranchen har lave oplagstal, så især klassisk musik hurtigt bliver udsolgt. På dette punkt er der også grund til tilfredshed: 49% køber musik-cd'er fra BM hver uge og 27% 1-2 gange om måneden.

Priserne er vigtige

Hvad BMs netbutik angår, finder 53% den "meget anvendelig" eller "anvendelig". Dette tal vil vi gerne have højere op. Et flertal på 72% mener, at priserne på musik-cd'er er "passende" eller "ved ikke", mens tallet er 65% for musik-dvd'er.
For begge medier mener ca. 60%, at priserne betyder "alt" eller "meget."

3 af 4 lægger vægt på leveringstider

48% mener, at leveringstiderne på musik-cd'er er "gode" eller "meget gode", mens 38% er "i tvivl". For dvd'er er tallene henholdsvis 52% og 40%, hvilket generelt må siges at være fornuftige tal. Vi vil dog gerne forbedre dem, da 75-80% mener, at leveringstiderne på musik-cd'er og dvd'er betyder "alt" eller "meget" - også selv om bibliotekerne alligevel ikke kan udlåne cd'erne straks på grund af musikkens karenstid.

Klargøring har få, men tilfredse brugere

Klargøring er en BM-service, som kun få af bibliotekerne benytter, men der er tydeligvis tilfredshed blandt brugerne. 5% har aftale om individuel klargøring af musik-cd'er og 8% om klargøring af musik-dvd'er. Alle synes "godt" eller "meget godt" om disse services.

Forslag, vi vil se nærmere på

Flere har desuden stillet konkrete forslag til forbedringer, f.eks. at man ved check af ordrestatus straks bør kunne se kunstnernavn og titel, at BM bør melde hurtigere ud ved bestillinger, som ikke umiddelbart kan eksekveres, og at vi bør tilbyde flere af de mest populære dvd'er. Vi vil tage forslagene til efterretning og håber snart at vende tilbage med nye og bedre services.
Det vil du høre mere om i kommende nyhedsbreve.

Med venlig hilsen

< signatur >

Fornavn Efternavn
Biblioteksmedier

PS. Nyhed: GRATIS bibliografiske etiketter med profiloplysninger

Behold+ er et nyt produkt fra BM, som vil komme på markedet inden jul. Med Behold+ kan bibliotekerne printe bibliografiske etiketter med bibliotekets lokale profiloplysninger samt lokale opstillingssignaturer. Hvis du køber materialerne hos BM, vil Behold+ være gratis. Der er tilsyneladende generel interesse for dette produkt: 3 ud af 4 biblioteker svarer "ja" eller "ved ikke" til spørgsmålet om hvorvidt Behold+ vil få dem til at overveje at få musik-cd' er eller dvd'er klargjort hos Biblioteksmedier.