© freelance tekstforfatter Christian Nevado
Hvad er nyt i AXAPTA 2.1?AXAPTA er en integrated enterprise solution, designet til at kunne tilpasses de konstante forandringer i din virksomhed. Generelle forandringer kan bedst imødegås med en opdateret version af standardsoftwaren. Andre forandringer er specielle for din virksomhed og kræver tilpasning. Med AXAPTA styrer du selv alle forandringer. Tilpasninger er nemme at implementere takket være det enestående Feature Key System, og de vil følge fremtidige opgraderinger takket være Version Layer Teknologien.

Damgaard E-SphereTM - Internet-forberedte virksomhedsfunktioner

Med Damgaard E-Sphere får du frihed til at udvikle den optimale e-business strategi til din virksomhed. Samtidig kan du være sikker på, at ERP systemet vil understøtte strategien. AXAPTA er fuldt forberedt til Internettet og kan hurtigt og let tilpasses til kundespecifikke situationer og forespørgsler.
*     Customer Self-Service Internet-applikationen tilbyder online- bestilling og komplet website set-up.
*     Individualiserings-funktionerne betyder, at sproget på websiten kan bestemmes af den bruger, der logger på.
*     Du kan få adgang til AXAPTA virksomhedsfunktionerne gennem en browser-klient.
*     AXAPTA kører på Microsoft Internet Information Server (IIS).
*     AXAPTA understøtter Secure Sockets Layer (SSL), industristandarden for sikre transaktioner.
*     Du opnår avanceret adgangskontrol, password-beskyttelse og login procedurer.
*     Produktkataloget er udviklet på basis af lageropgørelsen med avancerede muligheder for prissætning, billeder og tekst, dynamisk opdatering af data og fritekst-søgemuligheder.
*     Bestillingsprocessen bygger på indkøbskurv-konceptet med fuld integration med backbone-funktionaliteten i AXAPTA.
*     Den lette brugertilpasning bygger på vores standard MorphX værktøjskasse, som sikrer lave omkostninger for forandringer.
*     MorphX Development Suite er udvidet med nye teknologier som en integreret del af AXAPTA: WebApplication, WebSite Wizard, WebForms, WebMenus og WebReports.


Udvidede funktioner

Næsten alle serier af AXAPTA 2.1 er blevet udvidet. Nye funktioner er tilføjet, eksisterende funktioner er blevet videreudviklet, og den generelle kvalitet er blevet forbedret.


*     Avancerede og komplekse betalingsmetoder, inklusive håndtering af kreditkort, kan benyttes let og hurtigt med direkte adgang til statusinformation om forestående betalinger.
*     Gantt-kort er blevet forbedret med ActiveX teknologi. Ved hjælp af Gantt-kortet kan du grafisk omlægge dine planlægningsaktiviteter med automatisk opdatering af AXAPTA.
*     Flere hjælpefunktioner er føjet til AXAPTA for at sikre endnu hurtigere og lettere implementering og modificering, f.eks. hjælpefunktioner til at oprette Styklister og produktionsgange samt hjælpefunktioner til at beregne moms eller kopiere en projektstruktur.
*     AXAPTA Produktionsserien er blevet opdelt i tre forskellige moduler. Funktionerne er de samme, men du har fået mulighed for at købe mindre dele af funktionaliteten.

De tre moduler er:

*     Produktionsserien: materialeplanlægning, de grundlæggende funktioner til at oprette og styre Styklister og det tilhørende materialeforbrug. Produktionsjob kan oprettes uafhængigt af eller baseret på forslag fra Behovsplanlægning.
*     Rutestyring: ruter for produktionsjob, arbejdscentre og bruttobehovsberegning.
*     Styring af arbejdspladser: produktionsarbejde, nettobehovsberegning og Gantt-kort.

Selv enestående teknologi kan forbedres

Damgaards nye systemteknologi hjælper din virksomhed med at reagere hurtigt, let og kost-effektivt på forandringer. AXAPTAs enestående arkitektur giver dig kontrol over systemet, så det opfylder dine behov - ikke omvendt. Her kan du læse om de teknologiske forbedringer i vesion 2.1:

*     Med AXAPTA Object Server (AOS) får du frihed til at skalere din ERP infrastruktur efter din virksomhed. AXAPTA tilpasser sig efter din situation uden begrænsninger - også når det gælder fremtidige organisationsændringer.
*     Du kan udbrede AXAPTA via Internettet, f.eks. ved at downloade klienter over Internettet og styre opsætningsparametrene centralt. Dette reducerer implementeringsomkostningerne stærkt, fordi du kan installere med et enkelt museklik i stedet for at installere via CD på måske 250 forskellige arbejdsstationer.
*     AXAPTA er fuldt kompatibel med Microsoft standarderne og bærer logoerne "Designed for Microsoft BackOffice", "Designed for Microsoft Windows NT/98" og "Microsoft Office 97 compatible". AXAPTA er fremtidssikret ved, at den kommende produktversion allerede har opnået den krævende Windows 2000 logo certificering.
*     Microsoft Data Engine (MSDE) understøttes som demo-database og til installation med AXAPTA som et kost-effektivt alternativ for mindre kunder. Det er en ægte SQL database i en mindre version af Microsoft's SQL Server 7, specielt udviklet til at understøtte op til 5 brugere og 2 GB data. vAutomatiske database-installation/udviklingsscripts følger med supporterede Oracle versioner.
*     Du kan importere data fra et Excel regneark til AXAPTA tabeller via hjælpefunktioner.
*     Feature Key designet er forbedret.
*     Sikkerheden er videreudviklet overalt og introducerer nu også domæner.
*     Database log modulet giver mulighed for at overvåge database-ændringer såsom opdateringer, tilføjelser og sletninger i udvalgte tabeller og felter.
*     Introduktion af domæner gør det lettere at definere adgangsrettigheder for brugergrupper.
*     IntelliMorph er blevet udvidet til at fungere for næsten alle rapporter i AXAPTA.

AXAPTA Option Pack

Ved at vælge fra Option Pack kan du føje yderligere funktioner til standarden i AXAPTA.
Dette er de vigtigste funktioner, du har adgang til med AXAPTA 2.1:


*     Vidensstyring
*     Automatisering af Salgsstyrke
*     Personalestyring
*     Kontrol af arbejdsplads
*     EDI (Elektronic Data Interchange)
*     Omkostningsregnskab
*     Anlægsaktiver
*     Lønningsliste


Flere nyheder....

Dette er en liste over de forbedringer i AXAPTA version 2.1, som ikke er nævnt ovenfor:

Produktion


*      Styring af karantæneområder
*      Brug af stødpudelager på sæsonbestemte varer
*      Nye og forbedrede rapporter (f.eks. 'standard kostpris-afvigelser', 'optællingsstatistik' og 'emner i karantæne')
*      Forbedret lagerstyring (ny optællingsfunktion, nye rapporter, flere hjælpefunktioner og parametre etc.)

Handel


*      Fælles ordrer
*      Samleopdateringer specificeret på salgs- og købsordrer
*      Tillægsvarer på salgs- og købsordrer
*      Forbedringer i Intrastat og liste over EU-salg systemer

Økonomi


*      Lettere tilpasning af betalingsbetingelser
*      Lettere adgang til fakturaer for godkendelse
*      Søgning efter åbne fakturaer
*      Oprettelse af fakturaer med komplekse posteringer eller momsberegning
*      Forenklet opsætning af funktionalitet mellem virksomheder
*      Visning af balance på bankkontoudtog
*      Detaljeret skattetransaktions-rapport
*      Omsætningsafgift
*      Forbedret registrering og godkendelse af leverandørfakturaer
*      Fleksibel opsætning af samleopdateringer
*      Bedre overblik og mere information på formularbreve og fakturaer
*      Forbedret kontrol af kreditlofter

Projekt


*      Købsordrer integreret direkte med Projektserien giver bedre overblik og projekteffektivitet
*      Kraftig udvidelse af køreklare rapporter i Projektserien
*      Hjælpefunktioner til opsætning og kopiering af projekter

Teknologi


*      Standard Microsoft Genvejstaster til 'Fortryd' og 'Gendan' i X++ editor
*      Forbedret funktionalitet til søgning, skrivning og indsætning af labels
*      Support af Microsoft SQL Server Service Pack 1
*      Automatisk statistikindsamling på Oracle databaser
*      Forbedrede kontroller og returnering af fejlmeddelelser

Få mere information...

Vil du vide mere om de nye funktioner i version 2.1, så kontakt venligst en Autoriseret Damgaard Business Partner. Se også de øvrige brochurer om AXAPTA integrated enterprise solution.

www.damgaard.com

Ansvarsfraskrivelse

Dette dokument er udelukkende beregnet for generelle oplysningsformål, og der er udvist fornøden omhu ved udarbejdelsen. Enhver risiko, som opstår ved brugen af denne information, tilfalder modtageren, og intet heri bør tolkes som nogen form for garanti. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden foregående varsel.

Copyright © 1999 Damgaard A/S .

AXAPTA, MorphX, IntelliMorph, X+++ og Damgaard E-Sphere er enten registrerede varemærker eller varemærker for Damgaard Development A/S. Microsoft, BackOffice, Windows, Windows NT, Microsoft Commerce Server og Microsoft Internet Information Server er registrerede varemærker for Microsoft Corporation.