© freelance tekstforfatter Christian Nevado
Post til tiden fra Siemens - for 125 millioner


Postal automation er i dag en kompleks og højt avanceret produktionsproces - og på dette område går Danmark allerforrest med et af verdens teknologisk stærkeste postvæsener. Da Post Danmarks sorteringsmaskiner for standardbreve skulle opgraderes og udskiftes, valgte man Siemens som leverandør.

Professionel brevsortering er for længst blevet andet og mere end rødklædte postansatte, som kaster breve ind i dueslag med postnumre på. Hele denne proces er i mange år foregået automatisk. Efter en maskinel forsortering på hvert af landets 4 postcentre, hvor brevene vendes korrekt og stemples, lægges brevene i sorteringsmaskinerne. Her føres de forbi et digitalt kamera, som læser navn og adresse og sammenholder den med Post Danmarks adressedatabase. Kan adressen ikke læses af softwaren, sendes et billede til en postmedarbejder, som tyder skriften og taster adressen ind manuelt. Derefter forsynes hvert brev med en stregkode, som indeholder adresseoplysningerne, og sorteres efter postnummer. De sorterede breve fordeles ifølge postnumrene mellem de 4 postcentre, hvor andre maskiner sorterer brevene yderligere i distrikter, gadenavne og husnumre - indtil hvert enkelt postbud har sine breve arrangeret i præcis den rækkefølge, de skal bringes ud i.

Post Danmarks sorteringsmaskiner trængte til fornyelse

De 30 sorteringsmaskiner, som Post Danmark nu har benyttet i 20 år, blev leveret af AEG fra firserne til begyndelsen af halvfemserne. Bent Sundby Olsen arbejdede dengang for AEG og var med til at sælge maskinerne. I dag er Bent Olsen Key Account Manager hos Siemens, som købte hele postal automation-forretningsområdet af AEG i 1998. Siden har han holdt løbende kontakt med Post Danmark, som i sommeren 2004 henvendte sig for at få et budget på opgradering af deres gamle sorteringmaskiner samt levering af nye. Som forsyningsdirektivet kræver, gik ordren på opgradering og nye maskiner i EU-udbud i april 2006, og tre måneder senere præsenterede Siemens deres tilbud.

Hård priskonkurrence krævede vægt på kvalitet

"Vi var i hård konkurrence på pris med japanske Toshiba," fortæller Bent Sundby Olsen. "Det var nødvendigt at overbevise Post Danmark om, at Siemens kunne tilbyde et bedre forhold mellem pris og ydelse end vores konkurrent. Heldigvis havde vi gode kort på hånden. Først og fremmest kunne vi tilbyde en meget høj optisk læserate, dvs. at vores software er særdeles skrap til at tyde de håndskrevne adresser på posten. Denne software er både inkluderet i opgraderingen af de ældre maskiner og i de nye IRV 2LS2000. For Post Danmark er adresselæsningen så vigtig, at vi har givet dem en garanti om løbende forbedring af læseraten. Det betyder, at jo flere postadresser vi kan læse korrekt, jo mere tjener vi," understreger Bent Sundby Olsen. "Den større produktionskapacitet på 44.000 breve i timen - mere end 12 i sekundet - er også vigtig for Post Danmark. Tilsammen betyder høj læserate og stor kapacitet en mærkbart kortere produktionstid."

Skræddersyet til gulvpladsen på Københavns Postcenter

"Maskinernes fysiske størrelse var endnu et vigtigt argument for at vælge Siemens. Københavns Postcenter har begrænset plads, og vi kunne bogstavelig talt skræddersy vores IRV 2LS2000-maskiner til lokalerne. Betegnelsen "2LS" betyder 2 levels, dvs. maskinerne kan stable den sorterede post i 2 niveauer, så pladsforbruget reduceres. Desuden kan maskinerne opstilles i U-form, endda asymmetrisk med forskellige længder på U'ets grene, så gulvpladsen udnyttes optimalt. Støjniveauet på 70 dB er kun en smule over almindelig samtale og gør det mere behageligt at arbejde med maskinerne."

Lettere arbejde til alle postfolk - uanset højde

"Ergonomien er endnu et vigtigt punkt, når mennesker af forskellig højde skal arbejde ved maskinerne dagen lang. Her går det ud på at sikre behagelige arbejdsstillinger med færrest mulige overflødige bevægelser. IRV 2LS2000-maskinerne sorterer post i bakker, som står i 3 forskellige niveauer, og de skal kunne tømmes uden unødvendig strækken eller bøjen. Niveauerne er optimeret til arbejdere af begge køn med en højde på mellem 151 og 184,1 centimeter. 95% af befolkningen ligger inden for dette interval," oplyser Bent Sundby Olsen.

Gode argumenter for 125.000.000 kr.

"Med alle disse argumenter foran sig valgte Post Danmarks projektteam at lave en indstilling til direktionen ultimo november 2006. I december blev Post Danmarks investeringsbudget for 2007 godkendt af bestyrelsen, og den 20. december underskrev Siemens AG kontrakten om levering - foreløbig af 15 IRV 2LS2000 maskiner med en option på 10 mere. Den første maskine skal være leveret 1. november i år, og de første 5 skal være på plads i Københavns Postcenter den 2. maj 2008," oplyser Bent Sundby Olsen. "Alt i alt taler vi om en ordre på cirka 125 millioner kroner."

Næste trin: Vedligeholdelsesaftale nummer 68

"Som næste trin i aftalen med Post Danmark vil vi forsøge at indgå en aftale om fuld vedligeholdelse af de 5 første IRV 2LS2000-maskiner i en 3-årig periode. Indtil nu har Post Danmark selv serviceret deres maskiner - men Siemens kan argumentere med, at vi i forvejen har vedligeholdelseskontrakter med 67 andre sites, fordelt på Leningrad, Tyskland, Cypern, Saudi Arabien, Australien, Sydafrika, USA, England og Spanien. Hvis vi kan opnå en tilsvarende serviceaftale her i Danmark på de 5 første maskiner, kan vi arbejde på, at Post Danmark også vil outsource vedligeholdelsen af de næste maskiner fra Siemens. Det vil sikre en stor lokal værditilvækst. Forhandlingerne af såvel hovedkontrakt som servicekontrakt er foregået i tæt dialog mellem Post Danmark og vores tyske stamhus, I&S PA, hvor man har været særdeles samarbejdsvillige og lydhøre overfor anbefalinger," tilføjer Bent Sundby Olsen. "Målet er at afslutte forhandlingerne for servicekontrakten inden 1. april."

Facts om opgaven for Post Danmark

* Samlet ordre på 125 millioner kr.
* 15 maskiner med option på 10 mere
* Levering af første sorteringsmaskine den 1.11.07 og nr. 5 den 2.5.08
* Opgradering af Post DKs nuværende sorteringsmaskiner
* 3-års aftale om vedligeholdelse forestår

Facts om sorteringsmaskinerne

* IRV 2LS2000 (Integrated Video and Reading 2 level sorter machine)
* 160 bakker, U-form, asymmetrisk, ca. 23 x 4.5 m.
* Kapacitet på 44.000 breve/time
* Læserate for barkoder på 99,9%
* Tilgængelighed på 99%
* Støjniveau på <= 70dB (A)

Reddot design award vinder 2004

IRV 2LS2000-maskinerne vandt den internationale "reddot design award"-pris for fremragende design og nytækning i 2004. Prisen er en af de mest globalt anerkendte udmærkelser for produktdesign.

< Foto: IRV 2LS2000 >

Siemens IRV 2LS2000 sorterer 44.000 breve i timen (12 i sekundet) og fordeler dem i 160 bakker på 2 niveauer - uden at støje mere end en almindelig samtale.

< Evt. foto: Post Danmark by night >

Post Danmark er et af verdens teknologisk mest avancerede postvæsener.

< Evt. foto: Dokument om grundlæggelsen af Post DK af Chr.IV den 24.12.1624 >

Det danske postvæsen blev oprettet af Chr. IV i 1624 og telegrafvæsenet i 1852.